La 3a edició de la Fira gastronòmica del Pataco va tenir lloc al 28 d’agost de 2016.